MENU
Kuroda Bushi

Kuroda Bushi$50.00

Instrumentation

Picc.
Fl.1&2
Ob.
Bsn.
Eb Cl.
Bb Cl.1,2&3
B.Cl.
A.Sax.1&2
T.Sax.1&2
B.Sax.

 
Trp.1,2&3
Hrn.1,2,3&4
Trb.1,2&3
Euph.
Tuba

 
Drums
Timp.

Wooden clappers
Quijada
Cymb.

 
 
hand drum
Japanese Taiko
Shakuhachi
Shinobue

Xylo.
Glock.
Bell